Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


upāya-bhūta

, mfn., being the means; tatrupāyāyā
ti . . . ~āya paññāya samannāgato, Mp III 74,23;
IV 138,5; tatrupāyāyā ti vā tatra tatra kamme sā-
dhetabbe ~āya, Mp-pṭ Be 1961 III 35,14 ad A III
113,19; Ap-a 513,3; upāyaso (Ee w. r. upāyanaṁ)
~aṁ, Ap-a 279,5 ad Ap 41,2 upāyaso (Be 1956
upāyanaṁ, v. upāyana 1.); — ifc. adhigamū° (Spk
I 330,7).