Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


upa-patti

, f. [ts.], entering into a new state of
existence, rebirth;
Sadd 4.1.1; 883,25; Pay II 40; Abh
1185; — Bhagavā . . . ~īsu vyākaroti, D II 200,5
≠ S IV 398,14; ~i suīabha-rūpā, M I 82,5; ~iṁ
vā vuddhiṁ vā ... paññāpessāmi, S III 53,17;
cutiṁ yo vedi sattānaṁ ~iñ ca, Dhp 419 —
Sn 643; Thī 454; ~i bhayam, Paṭis I 59,7 (= sam-
āpannassa vā npapannassa vā ti evaṁ vuttā vipāka-
pavatti, ct.); cutiyā ~iyā . . . panidhi me na vijjati,
Th 997 = Kv 257,35*; Bv II 107'(= paṭisandhi jāti,
Bv-a); Ud-a 151,20; Nidd II 61,35; hetūnaṁ pac-
cayā ~i hoti, Paṭis II 72,4 (= upapajjanaṁ nibbatti,
Paṭis-a); ~ito ikkhati, Vism 160,6 (mhṭ) quoted Sadd
884,2; tattha tattha bhave upapajjati etenā ti ~i,
Vism-mhṭ Be I 1960 415,10; Spk-pṭ Be II 1961 137,
17; — ifc. an-°; apây'-ū°; arūp'-ū°; ākiñcaññ'-ū°;
idh'-ū
° (Spk II 219,26); kām'-ū° CD III 218,10);
dān'-ū° (A IV 239,4); dev'-ū° (Pv-a 6,20; 81,18);
deva-lok'-ū° (J IV 322,28); niray'-ū° (Pv-a 53,5);
brahma-lok'-ū° (Sn 139); bhav'-ū° (Sn 836); rūp-
ū
° (Vibh 171,29); sagg'-ū° (Vv-a 323,26).