Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1

upa-nāhi

(n), mfn. [ = BHS], harbouring enmity,
grudging;
bhikkhu kodhano hoti ~ī, Vin II 89,10;
M I 95,26 = A III 334,13 (= vera-appaṭinissagga-
lakkhaṇena upanāhena samannāgato, Mp III 363,22
= Paṭis-a 417,21); A III 260,32; D III 45,11; S II
206,25; Sn 116; Paṭis I 160,9*; Ja III 260,10* (= pa-
rassa aparādhaṁ hadaye ṭhapetvā sucirena pi tassa
anattha-kārako, ct.) = Th 952 (= āghāta-vatthūsu
āghātassa upanayhana-sīlā upanāha-sambhavato vā
~ī, Th-a III 84,22); ~ī (pl.), M I 42,36; ~issa upa-
nāho appahīno hoti, 281,19; A V 156,17; Sp-ṭ Be II
1960 364,3; — ifc. an-°. 1upa-nāhin)