Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


upa-caya

, m. [ts.], lit. "piling up": accumula-
tion; increase, growth
(syn. vuḍḍhi/vaḍḍhi); integra-
tion;
sārattassa + viharato āyatiṁ pane' upādāna-
kkhandhā ~aṁ gacchanti, M III 287,29 (= vuḍ-
ḍhiṁ gacchanti; vasī-bhāvaṁ gacchanti ti attho,
Ps V 103,12); kenaci veraṁ na karoti, kuto tassa
~o?, Ud-a 407,5 ad Ud 85,21* veraṁ na cīyati;
cakkh'ayatanassa . . . kāyâyatanassa ~o, Vibh 147,5
foll. = 151,19 foll. (trsl. U Thittila: "initial arising of
eye base . . ."
); yo āyatanānaṁ ācayo, so (so read)
rūpassa ~o, idan taṁ rūpaṁ rūpassa ~o (C.RhD.:
"integration of [material] form"), Dhs 642 (quoted
Vism 449,15; As 327,9-13: . . . yo āyatanānaṁ ācayo
punappuna nibbattamānānaṁ, so rūpassa ~o nāma
hoti, vaḍḍhī ti attho; Vism 449,17: aṭṭhakathāyaṁ
pi ācayo nāma nibbatti, ~o nāma vaḍḍhi . . . yā
rūpānaṁ paṭhamâbhinibbatti, sa.ācayo, yā tesaṁ
upari aññesaṁ pi nibbattamānānaṁ nibbatti, sa
vaḍḍhi-ākārena [so read] upaṭṭhānato ~o; cf. Dhs
trsl. 1974 n. 2; Shwe Zan Aung, Compendium of
Philosophy
251 — 254); — Abhidh-s 27,20; Abhidh-av
64,17; Moh 67,29 ≠ 68,22; — (kammaṁ) kathaṁ
daṭṭhabbaṁ? ~e (v. l. ~ena), Nidd 113,27; diha ~e,
Sadd 459,1; — ifc. odana-kummās'° (D I 76,34),
[laddh'ū° Pv-a 199,1 read laddha-paccayassa]; Kv
520,2-10: kamm'ū°, citt'ū°, cetan'ū°, paññ'ū°,
phass'ū°, rāg'ū°, viriy'ū°, vedan'ū°, saññ'ū°,
sat'ū°, saddh'ū°, samādh'ū°.