Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


upa-ga

, mfn. [ts.] (cf. upaka; only ifc. mostly
with sandhi
°-ūpaga), 1. going to, getting to, reaching;
obtaining, producing; 2. being at, belonging to,
pertaining to;
3. useful for, fit for; Sadd 622,11;
see (1) atta-kamma-phal'u°, apāy'ū° (Spk II 195,
24), apuññ'ū°, ānañj'ū°, kāma-bhav'ū° (Spk II
14,5), kāy'ū° (S II 24,26; Ud-a 39,23), gahaṇ'ū°
(Ud-a 11,1), jāti-jar'ū° (Dhp 341), puññ'ū° (S II
82,10), pupph'ū° (Pv-a 275,24), phal'u° (Spk III 36,
4), Brahma-lok'u° (Ja V 98,17), yathā-kamm'u°
(S II 122,31), sagg'ū° (M I 483,10), hīna-kāy'ū°
(A I 142,15); (2) ākāsânañcâyatan'ū°, ākiñcaññâ-
yatan'ū
°, Ābhassar'ū°, chāy'ū° (Ja VI 13,25*);
(3) (a)gayh'ū° (Mil 325,12; Pv-a 4,12), alamkāra-
paribhog'ū
°, asammasan'ū° (Vism 609,27),
pâd'ū° (Vv-a 12,5), vikappan'ū° (Vin IV 283,33),
hatth'ū° (Ja I 51,14; Ud-a 149,16).