Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


utu-saṁvacchara

, n., 1. syn. explaining utu-
vassa q. v., Vjb Be 1960 463,10; 2. pl. (dv.) season(s)
and year(s) (or cf. ṛtu-saṁvatsara "a year of 360 days",
pW ?); na rattindivā ... na mās'addhamāsā . . .
na ~ā paññāyanti, D III 85,8 ≠ S V 442,27;
visamaṁ ~ā parivattanti, A II 75,6; bahu-māse . . .
~āni ca mahā-dānaṁ pavattesi, Pv 304 (vasanta-
gimhâdike bahū utū Citta-saṁvaccharâdi bahūni
saṁvaccharāni ca sabbattha accanta-saṁyoge upayo-
ga-vacanaṁ, Pv-a 135,24); nakkhattāni ca pucchati
~āni ca, Ja V 330,2* (channaṁ utūnaṁ katarasmiṁ
utumhi jāto dīghâyuko hoti katarasmiṁ utumhi ap-
pâyuko, kati-vassāya vā mātu jāto putto dīghāyuko
hoti . . . ti evaṁ ~āni ca pucchati, 331,14').