Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


uṇṇa-nābhi

, m.f. [sa. ūrṇa-nābhi], spider; Sadd
922,3; Abh 621: ~i makkaṭako siyā; — ahi vicchikā
satapadī ~i (triṣṭ. pāda ! ahi and sata ˇ ˇ = — ),
Vin II 110,17* = A II 73,8* = Ja II 147,11* (reading
unmetr.
uṇṇā°); — f. ~i gantvā suttânusārena yūsaṁ
pivati tassa sa. Abhidh-av 478; — Npr. of a fabulous
giant spider:
~i nāma makkaṭako guhā-dvāre jālaṁ
bandhati, Ja IV 484,20, ≠ V 469,31: guhā-dvāre
eko ratha-cakka-pamāṇo °-makkaṭako ....