Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


uṭṭhāhaka

, mf(ikā)/i. (vb. adj. from uṭṭhahati;
doubtful, perhaps only due to misreading of sinh. ha
for ya), i. q. uṭṭhāyaka q. v.; ~hikā an-alasā . . .
bhattu manāpaṁ carati, A III 38,17* — IV 267,23 =
269,10 (everywhere v. l. °yikā); ~hakañ ce pi ...
bhattāraṁ piyaṁ manāpaṁ jahanti, Ja V 448,5* (Se
1926: °yakañ ñeva); an-alasā ti ~hikā, Ps II 99,2.