Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


uccheda-vadi

(n), m(fn)., i. q. uccheda-vāda b.;
(Pāyāsi:) ~ī ca tadā ahosiṁ, Vv 978; ~i "ito para-
loka-gatā nāma n'atthi, ayaṁ loko ucchijjatī" ti
gaṇhāpesi, Ja V 228,26; ~ino nagga-samaṇakā, IV
338,18'; ye rūpaṁ . . . vedanaṁ . . . saññaṁ . . . saṅ-
khāre . . . viññāṇaṁ attato upagacchanti, ime vuc-
canti ~ino, Nett 111,26; cf. Peṭ 177,16; sassata-vādī
yuttena kāraṇena pahoti ~iṁ niggaṇhātuṁ, Mp II
309,4; yo hi vipāka-paṭibāhanena n'atthika-ditthiko
~ī, so atthato kamma-paṭibāhanena akiriya-diṭṭhiko
ubhaya-paṭibāhanena ahetu-ditthiko ca hoti, Sv-nṭ
Be II 1960 47,26; — Ud-a 213,3'; Ja V 239,12. uccheda-vadin