Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


iriyā

, f. [vb. noun of sa. √īr; BHS [ī/i]ryā, Amg.
iriyā], conduct, behaviour, life (of ascetic or monk), esp.
good, proper deportment; same as the much more com-
mon cpd.
°-patha (see next); ye ca saṁkhāta-dham-
māse, ye ca sekhā puthū idha, tesaṁ me nipako ~aṁ
puṭṭho pabrūhi, Sn 1038 = S II 47,13*; 49,4*; 50,6*
= Nidd II 9,1*, quoted Ja IV 266,22* (ct.s: vuttiṁ
ācāraṁ gocaraṁ vihāraṁ paṭipattiṁ, Spk II 60,13;
paṭipattim, Pj II 587,17); tāya ahaṁ ~āya tāya paṭi-
padāya tāya dukkara-kārikāya nâjjhagamaṁ uttariṁ
manussa-dhammā alamariya-ñāṇa-dassana-visesaṁ,
M I 81,31 ≠ Vin I 9,21 (Ee cariyāya, v. l. ~āya);
imāya ~āya na kiñci vyābādhemi tasaṁ vā thā-
varaṁ vā, It 31,12 = 32,4; santāya ~āya 'smiṁ
pasīdi ca mahīpati, Mhv V 48; Vism 149,29 ≠ Sp 147
(see iriyanā), with ~aṁ for iriyanaṁ; — īh[ī/i]tikaṁ (v. l.
īhitaṁ) nāma ~ā dvidhā pavattā citta-iriyā citta-īhā,
Sp 174,25 (?, in doubtful explan. of obscure term
dvīhitikā); — Sadd 82,30 ~ā syn. of paññā (?). —
ifc. citta-° (Sp 174,25, above), dukkara-° (Ps II 191,25).