Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-kāla

, m. [ts.] a wrong time (too early or too
late
), Ja I 236,8 (bhattassa); 436,20*; Ud 7,31 (Ud-a);
Mil 155,22 (with dat., rañño dassanāya); MN II 23,4
≠ AN V 185,5 (Bhagavantaṁ dassanāya, too early);
DN II 115,5 (Tathāgataṁ yācanāya, do.); MN I 393,18
(with inf., ajja Bhagavato vādaṁ āropetuṁ, loo late).
Cf.
akālaṁ, akāle, akālena, akālika.