Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


iddhima

(nt), mf(n)., possessing magic power; m.
(a) nāgarājā ~ā āsiviso ghoraviso, Vin I 24,22 foll.
(cf. ib. IV 108,26 and Ap-a 548,27; 549,14,19); yo sa-
maṇo vā brāhmaṇo vā arahā c' eva ~ā ca, dinnaṁ
yeva pattaṁ oharatu, Vin II 110,35; sabbaseto sat-
tappatiṭṭho ~ā vehāsaṅgamo Uposatho nāma nāga-
rājā, D II 174,14 (cf. Pj I 172,20); samaṇo vā hoti
brāhmaṇo vā ~ā cetovasippatto, ib. 108,4; M I
377,32,35; A IV 312,25; bhikkhu ~ā cetovasippatto,
A II 185,23; 186,7,25 (Mp III 170,23); III 340,29;
341,2; app ekadā 'haṁ ~ā va maññe, M II 69,15;
Bhojaputto ~ā vehāsaṅgamo, S I 61,34; A II 48,11;
49,27; ~ā yasavā homi, A IV 90,16*; ~ā paracittaññu,
Th 379 (Th-a II 162,27-29); so ~ā cetovasippatto
bahudhā pi hutvā eko hoti and vice versa, Paṭis II
207,23,28 (Paṭis-a 661,11); sace so ~ā caṅkamati,
nimmito pi tattha caṅkamati, ib. 209,30 foll. (Paṭis-a
663,5), quoted Vism 405,16; manussabhūto ~ā, Ja V
317,9*; nāgo 'ham asmi ~ā tejasī duratikkamo, Ja
VI 171,18*; yo ~ā devavaro yasassī, ib. 204,11*; ~ā
abhiññālābhi-tāpaso, ib. 219,10; sace pi ~ā bhikkhu
ākāse aruṇaṁ uṭṭhāpeti, nissaggiyam eva hoti, Sp
652,24; ~ā parassa cittaṁ jānitukāmo ăvajjati, As
421,21; ~ā jīvita-paricchedaṁ atikkamituṁ sakkoti,
Kv-a 131,28; paññavā Sāriputto va Moggallāno va
~ā, Saddh 472; ~ā satimā sammā dhārento piṭakat-
tayaṁ, Jina-c 463; (b) ~anto mahāpañño Kāladeva-
la-tāpaso, ib. 119; acc. sg. bhikkhu tādisaṁ ~antaṁ
sabrahmacāriṁ kuto labhissanti, Sp 183,17;
gen. sg. (a) ~ato pana ṭhitā anekavaṇṇā acciyo honti,
Vin I 25,30; Subrahmā Paramatto ca puttā ~ato saha,
D II 261,12* (scil. Buddhassa bhagavato, Sv 692,24);
yaṁ yaṁ icchati, sabbaṁ ~ato ijjhati, Vism 404,9;
acinteyyo hi ~ato iddhi-visayo, Sp 183,14; (b) anā-
patti ~antassa iddhi-visaye, Vin III 67,17; (c) ~assa
parassa ca ekakkhaṇe cittaṁ uppajjissati, As 421,4;
nom. pl. (a) yakkhā . . . ~anto jutīmanto vaṇṇavanto
yasassino, D II 256,n* foll. (dibba-iddhi-yuttā, Sv
686,1) = Nāmar-p 1183; cf. Sn 179 (kamma-vipākaj'-
iddhiyā samannāgatā, Pj II 216,18); Th 1082, 1178
(devā); Ap 453,5; Ja VI 219,13* (nāgā); S[ā/a]s 7,27*
(thera); ~antas-su nam' ime catutthā migajātā para-
janā, M I 155,11; samaṇabrāhmaṇā ~anto dibba-cak-
khukā paracitta-viduno, A I 148,22 ≠ Nidd I 386,17;
(b) khīnâsavā ca paccekabuddhā ca ~antā ca isayo,
Mp IV 109,1; acc. pl. aññe bhikkhū ~ante disvā,
Th-a II 91,14; instr. pl. kathâhaṁ ~antehi gantabba
ṭṭhānam gamissāmi?, Mp I 316,21; gen. pl. (a) ~ataṁ
seṭṭho dutiyo aggasāvako, Vism 233,20*; (b) etad-
aggaṁ mama sāvakānaṁ bhikkhūnaṁ ~antānaṁ
yad-idaṁ Mahā-Moggallāno, A I 23,19 (iddhiyā sa-
mannāgatānaṁ, Mp I 148,26; 161,15); aññatr' eva
~antānaṁ iddhi-visayā, Nett 23,4; tassa mahanta-
bhāvo ~antānaṁ pākaṭo hoti, Mp II 36,16; f. (a)
~atī, Sadd 180,17; (b) ~antinī, ib. 677,14; nom.pl.
~antiniyo, ibid.; devatā . . . ~antiniyo, A I 148,27
Nidd I 386,20; gen. pl. (a) jino . . . etad-agge ṭhapesi
maṁ 'seṭṭhā ~atīnan' ti, Ap 557,4 = Thī-a 195,1*;
(b) etad-aggaṁ mama sāvikānaṁ bhikkhunīnaṁ
~antānaṁ yad-idaṁ Uppalavanṇā, A I 25,20 (Mp I
345,14; 356,17); — ifc. v. an-° ( + Ja VI 164,7*; Kv-a
131,22,25; Saddh 32); — — ~antatā, f. abstr., Th-a
III 162,30; — ~anta-tāpasa, m., Ja VI 401,5. iddhimant