Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


iddhi-guṇa

, m., quality of magic power; pañca-
vidhena ~ena samannāgatā, Ja V 138,19' ad 138,13*
'iddhiguṇūpapannā'; vasī ~e cutūpapāte, Th 909 (=
iddhi-sampadāya, Th-a III 72,13) = 1181 (āvajja-
nâdi-vasībhāva-ppattiyá iddhi-sampadāya, Th-a III
171,14).