Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


itthālamkāra

, m., (itthi + alaṁkāra), woman's
ornament
(s); ~o nāma sīsūpago gīvūpago hatthūpago
pādūpago kaṭūpago, Vin IV 340,29 (Kkh 207,3); bhik-
khuniyo ~aṁ dhārenti, 340,16 foll.; V 69,27; 79,16;
itthi ajjhattaṁ itth'indriyaṁ manasikaroti . . . ~am,
A IV 57,7 (itthiyā pasādhana-bhaṇḍam, Mp IV 32,24,
Ee w. r. pasādana°); pesesi ~aṁ assa so, Mhv
XXIV 5.