Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ittara-kāla

, mfn., of short duration; na bahukaṁ,
~aṁ, Ja IV 113,6' ad 113,2* maccāna jīvitaṁ . . .
parittaṁ; evaṁ hi sati nibbānaṁ ~aṁ saṁkhata-
lakkhaṇaṁ + ca āpajjati, Vism 508,17; ~obhāsanena
vijju-sadisa-citto, Mp II 194,32; saddhâdīnaṁ °-ṭṭhi-
tikattā, Pp-a 248,27.