Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


iṭṭhakā-kudd

[ī/i]ka, mfn., having a wall of bricks;
acc. sg. f.
evaṁ kaṭaṁ pana dārukuḍḍikaṁ vā silā-
kuddikaṁ vā ~aṁ (reading iṭṭhaka-°; ww. rr. °-kuṭṭi-
kaṁ) vā antamaso paṇṇasālaṁ, Sp (III) 571,5. iṭṭhakā-kuddīka