Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ajjhogāhati

, pr. 3 sg. (adhi-ava + √gāh, cf. sa.
abhyava-√gāh), to dive or plunge into, to enter or go
far into;
~ati, DN I 101,5-13 (vanaṁ); Nidd I 152,24
(pagāhati ogāhati ~ati pavisati); Ps III 625,19 =
Pj I 176,14; 2 sg. ~asi, DN I 102,19; 3 pl. ~anti,
DN I 222,25 (samuddaṁ); AN III 368,24; V 133,20;
aor. 1 sg. ajjhogahiṁ, Ap 20,2 [as ārūhati: ãruhi,
āyūhati: āyuhe; cf. sa. gūhati: aguhat]; inf. ~ituṁ,
Ps I 112,14; abs. ajjhogãhitvā (Mss. generally and
Edd. sometimes
ajjhogahetvā or °gāhetvā, where -e-
prob. is due to confusion with °ganhati (√grah)): Ap
20,7 [ - - ˇ - ≃ ; Vin I 23,4; III 18,30; DN II 134,21;
173,15; III 62,24; SN III 91,11; AN III 75,20; IV
356,10; MN I 79,1 (cf. note p. 536); 108,18; 147,10;
152,5; 156,21; 229,22; 359,15; 447,21; 501,29; II 8,29;
9,4; Mil 87,10 (cf. note p. 422; quoted As 142,23);
300,27; Ja I 7,4; Dhp-a I 375,1; Pj I 185,29 (ariya-
saccāni paññāya); Ps I 192,19 (nadiṁ vā taḷākaṁ
vā); pp: ajjhogāḷha (q. v.).