Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


aj-eḷaka

, m. pl. (aja + eḷaka), the goats and the
sheep,
DN III 72,1i (~ā kukkuta-sūkarā sona-sigālā)
≠ AN I 51,24 (Mp) = It 36,10, quoted Ps'II 423,8;
cf. Mil 147,25; — AN II 42,21; 43,5* — SN I 76,22*;
also n. sg. [sa. ajaMakam] Kacc-v 325 (ajo ca
eḷako ca ajeḷakaṁ, ajeḷakā vā, cf. Pāṇ II 4,1i); MN I
162,5 (~aṁ jātidhammaṁ, coll. goat and sheep); do.
title of a
sutta, SN V 472,5. — °-paṭiggahaṇa, n.,
accepting goats and sheep, abl.
~ā pativirato, DN I 5,15
(Sv I 78,22) = MN I 180,12 = AN II 209,26 = Pp
58,11; ~ā appaṭiviratā, SN V 472,8. — °-pālaka,
m., a goat- and sheep-tender, Ps II 562,2 (= 'pasu-
pālaka').