Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


abhi-nimmita

, mfn. [pp. of abhi-nimmināti,
sa. abhi-nirmita], created (by magic); pl. m.
(pañca rathā satā), Vv 137 (Vv-a); f. pl. ~ā, Vv 745
(imā ca nabhyo manasâ°; Vv-a); — ifc. v. puñña-
kammâ
° (Ap 280,19 = Th-a (Ce) 97,23*, cf. Anāg 12).