Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


abhiññā-pāragū

, mfn. [cf. sa. pāraga], who has
attained perfection through the
abhiññās; m. ~ū, Nidd
I 20,17 foll. (= adhigatena ñāṇena ñātapariññāya
nibbāna-pāraṁ gantukāmo, gacchati, gato ti pāragū,
Nidd-a); Dhp-a IV 140,12 (°-pāragâdivasena ayaṁ
khīṇâsavo pāragū hoti).