Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


[

(abhi-jighacchati)

, pr. 3 sg. (abhi + desidera-
tive of
√ghas); part. m. pl. ~antā = being very hungry,
Pv-a 271,1 (ciraṁ kālaṁ jig(h)acchāya jig(h)acchitā
āhāre giddhā ~; prob. w. r. for abhigijjhantā, so Ce;
= 'chātā āhāragiddhino')].