Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


appa-bhoga

, mfn. [sa. alpa + bhoga], who
has small means of subsistence, poor; m.
~o mahā-
taṇho, Sn 114 (Pj: ~o nāma sannicitānañ ca bhogā-
naṁ āyamukhassa ca abhāvato); AN I 251,8 ≠ II
203,3 (daliddo ca hoti appassako ~o appesakkho ca,
scil. mātugāmo) quoted Sadd 96,25 (f. ~ā ad sensum);
loc.
kapaṇamhi ~e (scil. sākaṭika-kulamhi), Thī 443;
appa-bhogan. abstr.; MN III 206,14-15 (appabhoga-saṁvattanikā
paṭipadā ~aṁ upaneti).