Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


3

Kappa

, m.; Npr.; a young brahmin who was the dis-
ciple of
Kesava; v. PPN s.v. 4. Kappa; Kesī ~assa ra-
mati assame, Ja III 144,9* = 362,25* = Dhp-a I 344,11*;
subhāsitāni ~assa, Ja III 144,16* = 362,28* = Dhp-a I
344,13*; ~o ca te baddhacaro ahosiṁ, S I 144,1* = Ja
III 361,10* (362,21'); Bodhisatto ~o nāma māṇavo Ke-
savassa baddhacaro antevāsiko hutvā, Ps II 412,3 =
Spk I 212,3; — °-kumāra, m., = prec.; Ja III 142,30; —
°-(a)ntevāsika, m., the disciple Kappa; ~ena saddhiṁ
ācariyo ohiyi, Dhp-a I 343,12; — °-(a)ntevāsi(n), m.;
= prec.;
~ī, Dhp-a I 345,1.