Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kandana

, n. [vb. noun < 2kandati, q.v.], wailing, la-
mentation;
~aṁ karonti, Th-a III 39,26 (ad Th 779:
kandanti); tesaṁ taṁ ~assa kāraṇaṁ hetuto phalato
vibhajitvā, Pv-a 262,16 (ad Pv 748); ~aṁ sasaddaṁ
rodanaṁ, Spk-pṭ II 151,2.