Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1

kantita

, mfn. [pp. < 1kantati, q.v.; cf. sa. kṛtta; v.
1kanta, katta, qq.v.], cut;lex. lit.: ~o saṁchinno lū-
nadātā, Abh 752 (chinne, kanta chedane [cf. Dhātup
380; Dhātum 614], Abh-ṭ ad loc.); — kilesakāmehi
~ā koṭṭitā ca honti, Ps II 133,25 (= chinditā, Ps-pṭ
II 107,13).