Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1

kaniṭṭha

, mfn. [cf. kaṇiṭṭha, q.v.; sa. kaniṣṭha], 1.a.
(mfn.) younger, youngest; opp. jeṭṭha; b. last (of a seri-
es
); 2.a. minor, lesser; opp. agga, q.v.; b. lowest; opp.
seṭṭha: best;lex. lit.: aggajo pubbajo jeṭṭho, kaniyo
~o' nujo, Abh 254; ~o kaniyo tīsu, atyappe 'tiyuve
py atha, 929; — gramm. lit.: (on the interchangeability
of
kaṇ° and kan°) Mogg IV 149, for which, v. 5kaṇ(a);
— 1.a. tassa ~ā cha bhātaro ekā ca bhaginī ahosi, Ja
II 6,9; tassā kira dve puttā, jeṭṭho rājā ~o uparājā,
373,9; dhammo ... jeṭṭho ca seṭṭho ca sanantano ca,
uyyāhi jeṭṭhassa ~a maggā, IV 101,26* (combines 1.a.
and 1.a..); cf. Cp-a 165,15; Sañjayo nāma me bhātā ~o
me Sucīrata, Ja V 61,13*; — °-kuṭimbika, m., the
youngest house holder;
so theraṁ therass' ev' atthāya
~ena (Be °kuṭum°) kāritaṁ paṇṇasālaṁ netvā, Dhp-a
I 18,22; — °-kumāra, m., the youngest boy; Sākiyā tāta
~ā janapadaṁ gatā ti, Ja IV 147,10 = Dhp-a I 347,17;
— °-cora, m., the youngest robber; idaṁ tava ~assa
adatvā, Ja II 426,8; — °-tāpasa, m., the youngest asce-
tic;
Maṇikaṇṭho abhiṇhaṁ ~assa santikaṁ āgantvā,
Ja II 283,18; — °-tthera, m., the younger thera; ~assa
attanā paṭiladdhaguṇaṁ ārocesi, Mp II 173,18; —
°-dhīta(r), f., the younger daughter; atha Sumanāde-
viṁ nāma ~aṁ ṭhapesi, Dhp-a I 151,24; tesaṁ ~ā tu
Cittā nāmā ti vissutā, Dīp X 3; — °-putta, m., the
youngest son;
~o Rāhulo, Ja V 192,5; Vism 645,29; rañ-
ño ~o aggasāvako, Dhp-a I 100,20 ≠ Spk II 360,1 foll.
(Spk-pṭ II 288,11); Dhp-a IV 219,1; — °-bhaginī, f,
the younger sister;
~ī me asukakāle nāma mayā vinā
jātā ti, Ja VI 33,3; Pv-a 42,29; — ~(ī)-saññā, f., the idea
(that somebody is) a younger sister; ~āya pana olokesī
ti, Vibh-a 20,10; — ~(i)-sineha, m., love for the younger
sister; ~aṁ uppādetvā māṇave ṭhapetvā, Ja VI 32,24;
— °-sunisā, f., the youngest daughter-in-law; ~ā pana
duggatā, Ja II 373,15; — °-haṁsa, m., the younger
goose;
tadā ~o Ānando ahosi, jeṭṭho aham evā ti, Ja III
248,14; — 1.b. na ve sugaṇhaṁ paṭhamena seṭṭhaṁ
-am, Ja IV 164,4*; (~an ti paṭhamaṁ vacanaṁ upā-
dāya pacchimaṁ vacanaṁ ~aṁ nāma, 164,12',13'); —
2.a. Sūlāvuto aggaphalaṁ aphassayi phalaṁ ~aṁ
pana Ambasakkharo, Pv 602 (phalaṁ ~aṁ sotâpatti-
phalaṁ sandhāyâha, Pv-a 243,27); — 2.b. jātī na-
rānaṁ adhamā janinda caṇḍālayonī dipadā (Be dvi°)
~ā, Ja IV 397,2* (dipadā [v.l. dvi°] ~ā ti dipadānaṁ
antare lāmakā, 397,25')-