Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


katima

, mf(ī)n. [morphological variant of katama,
q.v.; cf. BHS katima; v. BHSD s.v.; BHSG § 22.16],
which (of many); the grammarians and the ct.s derive
wrongly ~from
kati + ma (v. infra); cf. C. CAILLAT, La
finale
-ima, in Mél. d'Indianisme à la mém. de L. Renou,
1968: 200 foll.;gramm. lit.: ma pañcâdi-katīhi.
chaṭṭhiyantāya pañcâdikāya saṁkhyāya ~ismā ca
mo hoti pūraṇatthe: ... ~o ~ī, Mogg-v ad Mogg IV
52; tatra katimīsaddassa nāmikapadamālā na labha-
ti: "ajja bhante ~ī" ti evaṁ pucchāvasena āgatamat-
tato, Sadd 261,6; — manussā bhikkhū ... pucchanti:
~ī bhante pakkhassā ti, Vin I 117,6 (= katīnaṁ
pūraṇī ~ī, Sp 1060,9; ~ī ti tithi-saddâpekkhaṁ it-
thiliṅgaṁ daṭṭhabbaṁ, Vmv II 171,6); (in uddāna)
~ī, 136,25*; — °-sadda, m., the word ~; Sadd 261,5 (v.
gramm. lit. supra
); — ifc. kati-katipaya-° (Sadd
261,4).