Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kacchu-roga

, m., the kacch[ū/u] itch disease; khaj-
jasi kacchuyā ti ~ena khādiyasi bādhiyasī ti attho,
Pv-a 86,15 (ad Pv 142); — °âbhādha, m. [roga +
ābādha], suffering from the kacch[ū/u] itch disease; añ-
ñatarassa bhikkhuno ~o hoti, tassa vinā mallakā na
phāsu hoti, Vin II 106,19.