Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


Kaccāna-gotta

, m(fn).; of the Kaccāna gotra; 1.
used of 1Kaccāna, q.v.; = Mahākaccāna; 2. used of
one of the principal characters of
Kaccāni Jātaka; —
1. atha kho āyasmā ~o yena Bhagavā ten' upasaṅ-
kami, sammukhā me taṁ āvuso Channa Bhagavato
sutaṁ sammukhā ca paṭiggahitaṁ -am bhikkhum
ovadantassa, S III 134,29 = II 17,1 (with reading Kaccā-
yana); — 2. tattha sa Kātiyānī ti bhikkhave sa ~ā, Ja
IE 428,1' (ad 427,25*).[[side 22]]