Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


oram-bhāga

, m. [< ora(m) + bhāga; cf. orabhāga and
orambhāgiya, qq. v.], the part. below (i.e. kāmadhātu);
orambhāgiyānan ti ettha oraṁ vuccati kāmadhātu.
tappariyāpannā (so read with BeCe; Ee App-) ~ā.
paccayabhāvena tesaṁ hitā (so read with BeCe; Ee tena
sahitā) ti orambhāgiyā, It-a II 169,24 (ad It 114,14); —
Rem.: ~ is only recorded in the ct. where it is postulated in
order to explain the meaning and derivation of

orambhāgiya, q. v. s.v.; — °-bhūta, mfn., forming the
part. below;
te hi kāmabhavûpagānaṁ saṁkhāranaṁ
paccayā hutvā rūpârūpadhātuto heṭṭhâbhāvena
nihīnabhāvena ~ena kāmabhavena satte saṁyojenti, It-a
II 169,30 (ad It 114,14).