Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1

o-bhāseti

, pr. 3 sg. [variant and v.l. for 1obhāsati,
q. v.], to make (sexual) insinuations (to; with acc.);
chabbagiyā bhikkhū ... bhikkhuniyo ~enti, Vin II 262,13
(Be and v.l. in Ee so; Ee obhāsanti; ~entī ti
asaddhammena ~enti*(v. l. obhāsanti), Sp 1292,28) qu. Sp
1404,7 (BeEe ~enti); mātugāmaṁ duṭṭhullāhi vācāhi
~ento, Vin V 34,10; tathā suṇanti viññaṁ ca ...
duṭṭhullavācā rāgena ~ento garuṁ phuse, Khuddas II 3 (p.
90,3); methunāyācanādīhi ~entassa (with v.l.; Ee
obhāsantassa) bhikkhuno ... garuṁ siyā, Vin-vn 354.