Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1

o-bhasana

, n. and , f. [cf. sa. apabhāṣana (n.);
vb. nouns from 1obhāsati, q. v.], (verbal) abuse, abusing
(verbally); making suggestive (obscene) talk; ~ā kati
vuttā ? ... ~ā tayo vuttā, Vin V 211,9 (~ā tayo ti
vaccamaggaṁ passāvamaggaṁ ādissa vaṇṇâvaṇṇabhāsane
saṅghādiseso, Sp 1383,12); kati ~e vuttā, Utt-vn 900; ~e
tayo vuttā, 901; tisso ~āy' imā (v. l. ~ā imā), 906 (imā
tisso methunâdhippāyappakasanā, Utt-vn-ṭ Be 1962
520,12); — °-paccayā, abl. m., because of abusing
(somebody; with acc.); mātugāmaṁ duṭṭhullāhi vācāhi ~ā
saṁghādiseso, Vin V 49,28.