Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ekī-bhūta

, mfn. [pp. of ekī-bhavati; ts., but only in
meaning "united" in sa.; v. BHSD s.v.
], being one =
alone
(pp. of ekī-bhavati q. v.); used as gloss for
paṭisallīna and ekodibhūta qq. v.; āgamā ~o va, Dīp XV
68; ekodibhūto ti ~o eko tiṭṭhanto eko nisīdanto, Sv
665,6 (ad D II 241,13* qu. Cp-a 48,30*; ekodibhūto ~o,
ekena kāyavivekaṁ dasseti, Cp-a 49,27); patisallīnassā ti
nilīnassa ~assa, Spk I 139,6 (ad S I 71,22); paṭisallīnassā
ti ~assa, Ud-a 267,22 (ad Ud 46,1).