Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ekādasama

, mfn. [sa. ekādaśama], eleventh; cf.
2ekādasa; ekādasannaṁ pūraṇo ekādaso ~o, Mogg IV
52; Rūp 396; - ayaṁ ~l pāṭipuggalikā dakkhiṇā, M III
255,9; ~o vaggo, A I 20,11; Kv 462,13; āsāvaggo~o, A
I 88,11; ~aṁ . . . brūhi, Sn 111; ~o parābhavo, 113;
jarāvaggo ~o, Dhp 146-56 (terminal title); ~aṁ lekh-
aṁ, Ja I 78,23; ~aṁ, 340,20; ~o supino, 340,22; V
397,16'; cetanālakkhaṇapañho ~o, Mil 14,18 (terminal
title
); ~e, Sp 919,1; 943,31; 946,20; bhāṇavāraṁ ~aṁ,
Dīp p. 61,,27 (terminal title); viriyalakkhaṇapañho ~o,
Mil-ṭ 10,20 (ad Mil 36,19—37,4); sati-abhijānanapañho
~o, 18,23 (ad Mil 77,32—78,9); nibbānasacchikaraṇapañ-
ho ~o, 38,25 (ad Mil 323,5—326,14); °-nissaggiyaṁ, Sp
Ne II 691,20 (Ee omits); °-nissaggiyapācittiyasikkhāpa-
davaṇṇanā, 956,5 (Ee omits); °-pācittiyaṁ (Ee omits),
774,19; 966,8; °-saṁghādiseso, 614,7 (Ee omits); °-sik-
khāpadaṁ, Ee 919,4; 945,3; 946,26; °-sikkhāpadavanna-
nā (Ee omits), Ne II 987,2; 990,7.