Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


Eka-sāṭaka

, m., Npr. of a brāhmaṇa who lived at
the time of
Vipassī Buddha (PPN I 451); he is spoken
of as a previous birth of the
thera Mahākassapa, and is
mentioned in
Mil as a person whose act of devotion
received its reward in this life; sometimes brachyl. for

Cūḷ° or Mahā-°; Sumano ca . . . mālākāro ~o ca brāh-
maṇo, Mil 115,12; (with a pun) ~o brānmaṇo uttara-
sāṭakena Bnagavantaṁ pūjetvā, 291,21; Dhp-a III 3,11;
3,22; — ifc. Cūḷ° (Dhp-a III 1,4 foll.); — °-brāhmaṇa;
(etym. pun) nivāsana-sāṭako eko va hoti tathā brāhma-
ṇiyā, pārupanaṁ pana dvinnam pi ekam eva. sakala-
nagare ~o ti paññāyi, Spk II 182,28 = Mp I 165,17
Th-a III 123,14 (Eka-sāṭika-) ≠ Ap-a 253,23; esa kam-
balo amhehi ~assa dinno, Spk II 184,30 = Mp I 167,21
= Th-a III 124,33 = Ap-a 255,8.