Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ekanta-nikkilesa

, mfn., wholly without defilement;
ekanta-vītarāgo + ti eko, ~o ti eko, Nidd I 454,22 =
Nidd II 113,2; kilesassa pahīnattā ~o ti eko, Nidd I
455,26 = Nidd II 114,5; ~o ti Buddho, Nidd I 457,26
(Ee w. r. -kkh-) = Paṭis I 174,13 (Paṭis-a 485,23) qu. Pj I
15,3 = It-a II 43,26.