Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


eka-nāḷika

, mfn., concerning a single measure; sat-
tame tisso kathā: ~ā caturassā nisinnavatikā, Mp V
87,8; tattha pāḷiṁ vatvā ekekassa padassa atthakatha-
naṁ ~ā nāma, 87,10 (ekekaṁ padaṁ nāḷaṁ mūlaṁ
etissā ti evaṁ-saññitā ~ā; ekekaṁ vā padaṁ nāḷaṁ
attha-niggamanamaggo etissā ti ~ā; tenâha [Mp] ekassa
padassa atthakathanan ti, Mp-ṭ Be III 373,10-12) —
°-chātaka, n., Npr. of a famine (PPN I 446); mahāpe-
ḷaṁ ca vaddhesi ~e, Mhv XXXVI 20.