Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ūnūdara

(-u- m.c, v. l. on-), mfn., having an un-
filled stomach, not bloated, slim;
~o mitāhāro appicch'
assa alolupo, Sn 707 (ūna-udaro assa na vātabharita-
bhastā viya uddhumātūdaro, bhattasammadappaccayā
thīnamiddhaṁ parihareyyā ti vuttaṁ hoti; ~o honto
. . . , Pj II 494,14-16); allaṁ sukkhaṁ ca bhuñjanto na
bāḷhaṁ suhito siyā / ~o mitāhāro sato bhikkhu paribba-
je, Th 982 (yāvad-atthaṁ abhuñjitvā ~o sallahukūdaro,
Th-a), quoted Mil 407,2* in conclusion of the simile of
the python:
bahu pi divase ~o dīnataro kucchipūraṁ
āhāraṁ na labhati, 406,20, and Ss 151,6*; ~o yo sahate
jighacchaṁ, Ja VI 258,6*; capo v' ~o dhīro . . . capo v'
~o assa, 295,9*,11* (-u- m.c.; ct. na mahodaro); — °tā,
f.abstr., "to have a relaxed stomach" (Maung Tin); phā-
suvihāro nāma catūhi pañcahi ālopehi ~ā, As 404,32.