Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ussuka

, mfn. [sa. utsuka; frequently confused with
ussukka, for which ussuka is sometimes written], 1.
eager, energetic, zealous (with loc. or dat.); 2. desirous,
greedy;
Abh 727 (utthānaṁ sutthu kāyatī ti ~o, Abh-
sūci); Kacc III 45; Pay II 78; Sadd 730,16 foll.; — 1.
guttīsu rakkhâvaraṇesu ~o, D III 148,27* (= adhimatto,
Sv 925,18); kāmapariyesanāya ~o ñassati, M III 131,26
(Ee -kk-) = A I 68,6,12 (Ee -kk-, with v. l. ~o; ct. -kk-;
= ussukkaṁ āpanno, Mp II 141,9-10); niccaṁ ātāpi ~o,
A III 38,13* = IV 266,18*; dnanena kītassa vadhāya ~ā
(bhariyā) 92,14* (= ussukkaṁ āpannā, Mp IV 47,4) =
Ja II 347,25*; brāhmaṇā sehi dhammehi kiccâkiccesu
~ā, Sn 298 (kiccesu "idaṁ kātabbaṁ", akiccesu "idaṁ
na kātabban" ti ussukkaṁ āpannā hutvā ti attho, Pj II
319,17); te dāni vakkaṅga kimattham ~ā, Ja II 383,10*
(= ukkaṇṭhita-rūpā hutvā, ct.); yaṁ ~ā saṁgharanti
alakkhikā bahuṁ dhanaṁ, 413,24* (= ussukkaṁ āpannā
. . . ye ~ā ti pi pāṭho, ct.); ~o te divarattiṁ sabbakicce-
su vyāvaṭo, VI 475,8* (Ee -kk-; tava kiccesu rattindivaṁ
~o chandajāto, ct.); na bāḷhaṁ ~ā āsuṁ, Th 924 (=
yuttā, Th-a III 76,15); na câhaṁ tatra ~ā, Ap 574,14;
gocaratthāya pasuto ~o tan-nibaddho, III 29,19 (Ee
-kk-); vyāvaṭo ti ~o, Ud-a 116,4 (Ee -kk-); — 2. ~esu
manussesu viharāma anussukā, Dhp 199 (Dhp-a III
257,7); ye ~amhi lokamhi viharanti anussukā, Ja VI
46,2* (Ee -kk-; ct. ~amhī ti rāgâdīhi ussukkaṁ āpanne);
so ~o rasânugiddho atthaṁ riñcati yo sukhâdhivāho,
Th 494 (= sukhita-dukkhitesu uppannesu kicca-
karaṇīyesu attanā uyyogaṁ āpajjanto, Th-a II 208,11)
≠ 1052 (so ussukko, kulûpasaṅkamane ussukkaṁ āpan-
no, Th-a III 138,33); — ifc. an-° (v.s. v. issuka); nicco°
(Ja VI 214,18*); — °-tā, f.abstr., eagerness, energy, zeal;
ifc.
an-°; — °-mana, mfn., with close attention; āyatta-
manā ti ~ā vyāvaṭa-cittā, Ja V 395,7' (Ee -kk-).