Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


uyyodhik

[ā/a], mf. [ud + √yudh; cf. BHS ud-
yūthikā], sham fight, conflict; chabbaggiyā bhikkhū
dviratta-tirattaṁ senāya vasamānā ~aṁ . . . gac-
chanti, Vin IV 107,8 foll. (~aṁ nāma yattha sampa-
hāro dissati, 107,31 ≠ Sv 85,9; uggantvā ettha yuj-
jhantī ti ~aṁ, Sp 859,9) ≠ Vin V 20,38; 21,2; 40,22;
cf. D I 6,17; 65,18; Nidd I 366,27; 474,4; 499,23; II
116,37; Sp 1312,4; rājā Pasenadi Kosalo ~āya (v. l
~ā) nivatto hoti, A V 65,8 (= yuddhato, Mp V 27,26;
uggantvā yujjhati etāyā ti ~ā, sattha-ppahārehi
yujjhitass' etaṁ adhivacanaṁ; uggantvā yujjhanaṁ
vā ~o, sattha-ppahāro, Mp-ṭ Be III 1961 327,2,3);
~aṁ balaggaṁ vā . . . hoti pācitti gacchato, Vin-vn
1580; — °a-sikkhāpada, n., title of a section; Sp
859,16. uyyodhikā