Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


uppādi

(n), mfn. [sa. utpādin], coming into exist-
ence, arising;
atthi ~ī, Vibh 17,15; uppanno . . . ~ī
(saṅkhāra-kkhandho), 50,34; saddadhātu + siyā
uppannā siyā anuppannā na vattabbā ~inī, 92,17;
304,21; pañcâyatanā siyā uppannā siyā ~ino na
vattabbā anuppannā, 74,30; 92,15; ~iniyo, 304,20;
dhammā ~ino, Dhs 1037; 1416; Dhātuk 21,7; Kv
153,33; 154,5; pariniṭṭhita-kārahi-ekadesattā avassaṁ
uppajjissantī ti ~ino, As 45,30; — ifc. an-° (Kv
153,37); — °-tādi(n), w. r. at Ap 482,21 for uppā-
ditāni q. v. uppādin