Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


upa-sam-padā

, f., [ts.], 1. obtaining; 2. full
admission into the Order, ordination;
— 1. kusalassa
~ā, D II 49,26* (= paṭilābho, Sv) = Dhp 183 (Dhp-a);
M I 93,24; Nett 44,19; kusalānaṁ dhammānaṁ ~āya,
M I 356,16 = A III 65,23 = Ud 37,10 (= sampāda-
nāya, attano santāne uppādanāya, Ud-a 234,10);
phassanā sacchikiriyā ~ā paññāpaṭilābhāya, Paṭis II
189,35 (= nipphādanā, Paṭis-a); Spk I 273,8; — 2.
labheyyāma . . . pabbajjaṁ . . . ~aṁ, Vin I 12,36
20,28; III 15,2 = D I 202,32 = S I 161,19; D I 176,
14; Th 311; 365; Ud-a 71,22; Dhp-a II 61,15; āyas-
mantānaṁ ~ā ahosi, Vin I 20,30; 95,4; 146,12;
ubhatosaṅghe ~ā pariyesitabbā, IV 52,29; V 114,3;
aṭṭhavācikā ~ā, 137,7; sace . . . Gotamī aṭṭha garu-
dhamme paṭigaṇhāti, sa.v' assā hotu ~ā, A IV 276,
22; ~ā nāma aṭṭhavidhā ehibhikkhu-~ā saraṇaga-
mana-~ā ovādapaṭiggahaṇa-~ā pañhavyākaraṇa-~ā
garudhammapaṭiggahaṇa-~ā dūtena-~ā aṭṭhavācikā
~ā ñatticatutthakamma-~ā, Sp 241,9 foll. ≠ Kkh 17,
20 foll. ≠ Mp II 165,17 foll. ≠ Vibh-a 330,8; Th-a III
203,28; ~aṁ karohi, Spk I 308,21; Mhv XIV 32;
Ud-a 310,25; ~āya pañcavassiko hutvā, Ja I 106,17;
n' atthi Bhagavato ~ā aññehi dinnā, Mil 76,12; Dīp
V 95; Mhv LXXXIV 37; — for more exx. see PTC;
for cpd.s see also upasampada-; — ifc. aṭṭhavācika-°
(Kkh 17,23); ehibhikkhu-° (Kkh 17,20); ovāda-
paṭiggahaṇa-
° (Kkh 17,21); garudhamma-paṭig-
gahaṇa-
° (Kkh 17,22); ñatti-catuttha-kamma-°
(Kkh 17,23); dūtena-° (Kkh 17,22); pañha-vyāka-
raṇa-
° (Kkh 17,21); Buddh'-° (Th-a II 199,25);
laddh'-° (Pv-a 54,6; 179,9); saraṇa-gamana-° (Sp
241,14).