Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1

āvuṇāti, āvuṇoti

, pr. 3 sg. [sa. āvṛṇoti], Kacc
450 āvuṇoti, āvuṇāti, Pay fol. chau 1 vu saṁvaraṇe,
āvuṇoti, āvuṇanti, Sadd 825,2; not so far found in
texts except pp.
āvuṇita as equivalent of āvuṭa (q. v.):
Nidd I 249,3 puthu sabba-gatīhi ~ā (— I 146,20, but
there
āvuṭā); 273,4 āvutā ti ~ā. 1āvuṇāti