Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


āvadati

, pr. 3 sg. [ts.], to address; reproach,
blame;
aor. 3 sg. taṁ disvā "kasmā evaṁ" ti-y-āva-
di, Mhv LI 23; — grd. jātyācārādīhi nihīno 'yam iti
~itabbo, Abh-sūcī p. 42, expl. Abh 699, see 1vajja.