Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


āvaṭa

, mfn. [sa. āvṛta, pp. of ā + √vṛ, āvṛṇoti;
cf. āvarati], 1. covered, shrouded, veiled, invested;
encompassed, accompanied; 2. hindered, rejected, shut

off; — — 1. m. sg. nom. kalahābhirato mohadham-
mena ~o (v. ll. āvuso, avuto), Sn 276; imehi pañcahi
nīvaraṇehi brāhmaṇo ~o (v. ll. āvato, thus Tr., and
āvuto) nivuto ophuto pariyonaddho, M II 203,6
(ɔ: āvarito, ct.); ~o + , M III 131,20; (pañho)
etthāyaṁ jano ~o nivuto ovuto pihito +, Mil 161,4;
cf. āvuta; — loc. ~e citte dhammābhisamayo na
hoti, Mil 255,11; — pl. nom. pañca nīvaraṇehi ...
~ā +, D I 246,22,26 (cf. ~ā < āvaraṇā < āvaranti,
Sv 404,1); Nidd I 249,9 (āvutā); tamokkhandhena
~ā (v. ll. āvutā), D II 36,18* = 38,6* = M I 168,8*
= S I 136,24 (Ee āvutā; see v. ll.) = Vin I 5,11
(āvuṭā); — — n. sg. nom. ~aṁ dvāraṁ nigaṇṭhā-
naṁ nigaṇṭhīnaṁ, anāvataṁ dvāraṁ Bhagavato, M
I 380,22 = 382,18; tirobhāvan ti: kenaci ~aṁ hoti
paṭicchannaṁ +, Paṭis II 207,32 (opp āvibhāvan ti:
kenaci anāvataṁ..., o: an~aṁ, 30), quoted Vism
390,13; ~aṁ yeva tena āvaraṇena pihitaṁ, Paṭis-a
661,1; — — 2. pl. nom. ~ā me āvuso kāmā, Vin
III 104,11 (= āvaritā nivāritā paṭikkhittā, Sp 504,27
foll.); — api nu 'ssa itthīsu ~aṁ vā assa anāvaṭaṁ
vā ti, D I 97,17 = 98,1 (cf. CPD I s. v. anāvaṭa);
— — ifc. v. an-°, niddhâ° (Ap 454,28), byâ° (Ud-a
116,4), bhavâ° (Saddh 33); — cf. āvata, āvuṭa, āvuta,
ovaṭa (Vin II 255,23).