Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


āḷharūḷhaka

, n. [sa. āṭarūṣa(ka)], the medicinal
shrub Adha'toda vasika
(sinh. āda-tōḍa, agal-ādāra,
vaṁ-äpala) at Bhes 2:45 ~aṁ (v. l. āṭarūsakaṁ) +
titto guṇo.