Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


āyūhanī

, f., exertion, striving; Kern, Toev. I 98;
Dhs. trsl. 278; in a formula in expl. of lobha: Dhs
189,24 (tassa tassa paṭilābhattāya satte āyūhāpetī ti
~ī, As 364,11) = ib. 214,30 = Vibh 361,24 - Nidd
I 8,17 (of taṇhā) = ib. 29,19 = Nidd II 152,25 (v. l.;
Ee
~ā) = Dhs 201,22 (of abhijjhākāyagantha).