Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ābaddhatta

, n. abstr. = prec; bahiddhā vallīhi
~ā Gaṅgaṁ otaritvā, Spk III 30,29; tāya ~ā (v. l.
ābandhattā) tāni thaddhāni nāma honti, As 335,5;
āpodhātuyā ~ā (v. l. ābandhattā) va thaddhāni
honti, ib. 335,8; — ifc. ekâ° (Sp 319,2).