Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ā-nandati

, pr. 3 sg. [ā + √nand = Dhātup 136,
Dhātum 192, Sadd √451: samiddhiyaṁ], to rejoice;
aor. 3 sg. ~i vittā sumanā, Ja VI 589,11*; ~i vittā
patītā, ib. 13* (ct. vittā sumanā hutvā ativiya ānandi
nandittha); cf. V 494,24* = VI 323,18*; — ger. ~iya,
q. v.; pp.~ita, q. v.