Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ādeyya

, ger. of ā-deti (q. v.), lit. 'to be taken up';
acceptable, welcome, pleasing; — — °-mukha, mfn.,
v. l. for ādheyya°, q. v. — — °-rūpa, mfn., passanti
samekkhamānā ~aṁ purisassa vittam, Ja V 445,18*
(= gahetabbajātikaṁ, 446,26'); — — °-vacana,
mfn. [BHS ādeya°], speaking acceptable words; one
whose speech carries weight, is held in respect, is in-
fluential
; m. ~o homi, Ap 321,28; abhejjapariso homi
~o sadā, ib. 310,23; ~o balavicchitakāiī, Mil 110,23;
paccayiko theto ~o, Cp-a 310,20; hitàhitâbhidhāyī ca
so ~o bhave, Pañca-g 98; f. ~ā ahaṁ, Ap (II)
518,18 (Ee adeyya°) = Thī-a 42,28 (v. l. ādheyya°);
pl. pabbajitā piyā c' eva garuno ca ~ā ca (their words
are counted worthy to be received
, Cowell), Ja VI 242,
13; buddha nāma ~ā honti, Mp I 250,7; — —
°-vacanatā, f. abstr. of prec. [BHS ādeya°]; Sv (III)
939,7; Pj I 34,15 = Ss 75,14; Cp-a 331,31; 332,8; neg.
ib. 300,1; — — °-vākyavacana, mfn.; ~o bhavati,
D III 174,17*; ~o brahmā ujupatāpavā, Ap (II)357,9;
— — °-vāca, mfn. (cf. SBE XX 186, n. 3) = °-vacana;
Anāthapiṇḍiko bahumitto hoti bahusahāyo ~o, Vin
II 158,17 (tassa vacanaṁ bahujanehi ādātabbaṁ,
sotabbaṁ maññetī ti attho, Sp 1220,18); ~o hoti,
ādiyanti 'ssa vacanaṁ, D III 173,23; 174,1 (gahetab-
ba-vacano or apharusa-vāco, Sv 938,24); ifc. v. an-°
(cf. Saddh 83 b: anādeyyavaco).